pm

Woonkans

Een betere match tussen inwoner en woning dankzij Woonkans

Het hebben van een eigen thuis is van essentieel belang. Zeker voor kwetsbare inwoners die bijvoorbeeld lange tijd in een beschermde woonomgeving hebben verbleven, is een veilige en prettige woning de eerste stap (terug) naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Om in te kunnen spelen op de individuele behoeften op het gebied van wonen, vindt er in Noord- en Midden Limburg onder de naam ‘Woonkans’ een nauwe samenwerking plaats tussen gemeenten, zorgverleners en woningcorporaties. Woonkans helpt bij het vinden van de beste match tussen inwoner en woning.

Samenwerkingsverband in de regio

Woonkans is één van de resultaten uit de nauwere samenwerking die de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg onder de vlag van de Regiovisie ‘Meedoen & Wonen’ zijn aangegaan. Suzan Lauvenberg, Ketenregisseur in de regio Midden-Limburg, licht toe: “Door de decentralisatie van de zorg is de verantwoordelijkheid voor het organiseren van zorg voor kwetsbare inwoners bij de eigen gemeente komen te liggen. Vroeger lag die verantwoordelijkheid primair bij de centrumgemeente van een regio. Woonkans is een mooi voorbeeld van hoe de individuele gemeenten dit samen hebben opgepakt en er dus meer en beter wordt samengewerkt om kwetsbare inwoners van onze regio te ondersteunen.”

Suzan vertelt dat er mensen met allerlei verschillende achtergronden bij Woonkans terechtkomen: “Het kunnen mensen zijn die dakloos geweest zijn, mensen die na een periode in de gevangenis weer een tweede kans verdienen, of jongeren uit een Beschermd Wonen-omgeving die de stap naar zelfstandigheid willen zetten. In iedere gemeente zijn er Wmo-consulenten betrokken die onderzoek doen naar de situatie van deze personen. Daarin wordt per individu bekeken wat de belangrijkste hulpvragen en randvoorwaarden zijn. Vervolgens wordt er in samenwerking met de ketenregisseur en een woningcorporatie gezocht naar een passende woning.”

"Als ketenregisseur ben ik de schakel tussen beleid en het werkveld. Ik geef advies bij de beleidsvorming in de gemeenteraden en help zorgverleners en woningcorporaties het beleid te vertalen naar de praktijk. Daarnaast houd ik contact met andere partijen uit de keten, zoals politie, justitie en jeugdzorg."

- Suzan Lauvenberg, Ketenregisseur Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Ondersteuning op maat vergroot zelfredzaamheid

Patricia Daniels van woningcorporatie Wonen Limburg speelt als medewerker Leefbaarheid een belangrijke rol in dit proces. Met de uitkomsten van het oriënterend onderzoek gaat ze  op zoek naar een match tussen het (voor haar anonieme) profiel en het beschikbare woningaanbod. "Ik houd daarbij rekening met de persoonlijke situatie van de inwoner. Iemand die drugsverslaafd is geweest, kun je beter geen plek aanbieden in de buurt van een coffeeshop. Iemand met huisdieren, plaatsen we liever niet op een zesde verdieping. En voor gezinnen met jonge kinderen die met een kinderwagen naar de bovenverdieping moeten, zou een lift bijvoorbeeld wel handig zijn. Naast de individuele kenmerken kijken we ook naar de spreiding in de wijk."

Wanneer er een goede match is gemaakt tussen inwoner en woning, wordt er een huurcontract opgesteld. "In dit geval is het een driehoekscontract tussen de huurder, de verhuurder én een of meerdere zorgverlenende partijen. Voordat de sleutel wordt overhandigd, heb ik ook altijd een gesprek met de huurder."

"Daarna kom ik elke drie maanden op bezoek, samen met een zorgverlener. Het valt of staat met vertrouwen: ik kom niet om te controleren, maar vooral om te bespreken hoe het met de bewoner gaat. Mochten we tijdens dat gesprek signalen krijgen dat het niet zo goed gaat, dan kunnen we tijdig hulp inschakelen of aanvullende afspraken maken."

Patricia bevestigt dat Woonkans helpt om bewoners (een deel van) hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid terug te geven. "Wanneer een zorgtraject wordt afgesloten en het driehoekscontract overgaat naar een ‘regulier’ huurcontract, dan is dat vaak een heel mooi en ontroerend moment. Zo’n bewoner kan dan ook echt met recht trots zijn op zichzelf, want hij heeft het vooral zelf gedaan, met een beetje hulp van de woningcorporatie en de zorgverleners. In de drie jaar dat ik hierbij betrokken ben geweest, heb ik vooral gezien dat er al een heel mooi systeem staat waar we best wel tevreden mee mogen zijn. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering en blijven sommige situaties uitdagend, maar met de samenwerking die er nu ligt komen we er altijd netjes uit en bieden we de inwoner de beste oplossing."

"In Noord- en Midden-Limburg hebben we onder de vlag van de Regiovisie een mooi systeem opgezet waarmee we maatwerk kunnen bieden aan kwetsbare inwoners. We werken nauw samen met alle betrokken partijen en sturen bij waar nodig. Het voornaamste resultaat hiervan is dat veel van deze inwoners uiteindelijk kunnen doorstromen naar een 'reguliere' huurwoning. Zij kunnen weer op eigen benen staan en mogen bovenal weer trots zijn op zichzelf."

- Patricia Daniels, Medewerker Leefbaarheid bij Wonen Limburg

Bekijk meer praktijkvoorbeelden

Pitstop Sores en Paperassen

Pilot Nieuwe Woonvormen Leudal

Grijswonen

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies.

Google Analytics
Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

Vimeo
Gegevens over de bezoeken van de gebruiker worden verzameld zoals welke pagina’s zijn gelezen.

YouTube
Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie en gebruikersgedrag wordt gebruikt voor advertenties.