pm

Pilot Passende Woonvormen Leudal

Een tussenvorm tussen beschermd wonen en ambulante opvang

In Leudal is recentelijk een pilot gestart waarbij wordt geprobeerd om een passend aanbod te creëren voor jongeren die gebruikmaken van een vorm van beschermd wonen. Hierbij zijn er twee mogelijke redenen waarom een jongere in deze pilot zou kunnen passen:

(1) Het is een jongere die nog niet helemaal zelfstandig kan gaan wonen, maar waarvoor andere vormen van beschermd wonen eigenlijk te intensief zijn. In zulke gevallen is er vaak twijfel over de meest geschikte woonvorm. Om alle risico's te voorkomen wordt uiteindelijk toch vaak voor beschermd wonen gekozen, terwijl dit strikt genomen niet noodzakelijk is.

(2) Het is een jongere die stappen gemaakt heeft tijdens een beschermd wonen-traject, maar er nog niet helemaal klaar voor is om volledig zelfstandig te gaan wonen. Deze jongere kan dan de laatste stappen maken in een woonvorm met minder ondersteuning dan in een beschermde woonsituatie, maar wel meer dan bij enkel ambulante begeleiding.

Deze pilot is gestart omdat er een behoorlijke wachtlijst ontstond bij de bestaande vormen van beschermd wonen. Daarnaast werd er gesignaleerd dat een aanzienlijk deel van de jongeren met psychiatrische problematiek in één van de twee bovengenoemde groepen vielen. Zij zijn dus niet per se gebaat bij de zwaarste vormen van beschermd wonen.

Deze pilot wordt vormgegeven door een woning in Roggel, waarin drie jongeren tijdelijk samenwonen. Zij kunnen dus ook elkaar steunen. Een gastvrouw biedt begeleiding, maar deze ondersteuning gaat minder ver dan in overige vormen van beschermd wonen. Ze is aanwezig op momenten dat de jongeren thuis komen van werk en beantwoordt bijvoorbeeld vragen over koken, maakt een praatje met bewoners of ondersteunt bij kleine huishoudelijke taken. Deze gastvrouw heeft een belangrijke signaalfunctie en kan aan de bel trekken wanneer er iets misloopt.

De begeleiding wordt veel concreter afgestemd op de behoefte van de aanwezige bewoners. Er wordt ook nadrukkelijker gevraagd naar die behoeftes en hun eigen mening. Deze nieuwe woonvorm is daarmee een goed voorbeeld van maatwerk, cliëntparticipatie en 'midden in de wijk staan'.

“Doordat de regiovisie wordt meegenomen naar alle zorgaanbieders en alle andere betrokkenen die hun best doen om voor deze groep mensen te zorgen, kunnen we onze burgers ook een passend aanbod doen voor (tijdelijke) hulp.”

- Lilian Ramakers, klantregisseur WMO Gemeente Leudal

Ambitie 6:
Vergroten aanbod passende woonoplossingen

Deze pilot test een woonvorm die uniek is in onze regio. Samen met de gemeente, het regionale samenwerkingsverband MGR en de zorgaanbieder in kwestie wordt goed gekeken naar de best passende doelgroep, de precieze vormgeving en de financiering. Dit initiatief is daarmee een voorbeeld van Ambitie 6 uit de regiovisie 'Meedoen & Wonen'.

Nu volgt vooral een fase van doen, ervaren, evalueren, aanpassen. Al pionierend wordt deze tussenvorm nu verder gekneed en ontwikkeld, in nauw overleg met de betrokken partners en de personen die er gebruik van maken.

Bekijk meer praktijkvoorbeelden

Grijswonen

Pitstop Sores en Paperassen

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies.

Google Analytics
Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

Vimeo
Gegevens over de bezoeken van de gebruiker worden verzameld zoals welke pagina’s zijn gelezen.

YouTube
Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie en gebruikersgedrag wordt gebruikt voor advertenties.