pm

Over 'Wij Geven Thuis'

14 samenwerkende gemeenten

De decentralisatie van de zorg maakt dat gemeenten meer moeten samenwerken. Waar een kwetsbare inwoner met diens hulpvraag eerst bij een centrumgemeente moest aankloppen, kan hen nu bij diens eigen gemeente terecht. Dat is wel zo prettig voor de inwoner. Om dit mogelijk te maken hebben de 14 Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze afspraken komen samen in de gemeenschappelijke regiovisie 'Meedoen & Wonen'.

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is de uitvoeringsorganisatie die namens deze 14 gemeenten centraal de inkoop van diensten in het sociale domein op zich neemt. Hieronder vallen onder andere contractmanagement, contractbeheer en datamanagement van Jeugdhulp, Wmo, Participatie, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie.


Deze samenwerking biedt belangrijke voordelen voor zorgverleners, maar bovenal voor inwoners die deze zorg nodig hebben. Door op grotere schaal in te kopen, kunnen we efficiënter werken en houden we de kosten laag. Door kennis en ervaring te delen binnen de deelnemende gemeenten leren we van elkaar en kunnen we de verschillende vormen van zorg beter aan elkaar verbinden.

Passende zorg, in de eigen omgeving

Elk mens is uniek. Dat betekent ook dat de zorgbehoefte voor elke kwetsbare inwoner anders kan zijn. Het is bijvoorbeeld niet altijd het geval dat inwoners die onder gelijke omstandigheden leven een gelijke kwetsbaarheid ervaren. Het is daarom allereerst van belang om goed in kaart te brengen wat deze individuele zorgbehoefte precies is. Daarnaast is het belangrijk dat er een veelzijdig en dekkend zorgaanbod beschikbaar is in de regio.

Vervolgens is het van belang op zoek te gaan naar een gezonde balans tussen zelfredzaamheid en ondersteuning. De intensiteit en duur van de zorgverlening is in het ideale geval zo omvangrijk als nodig, maar zo bondig als verantwoord is. In overleg met de kwetsbare inwoner en diens omgeving wordt de geboden hulp geïntensiveerd of juist afgebouwd. Ook doen we waar mogelijk een beroep op het eigen sociale netwerk van de kwetsbare inwoner. Zo zorgen we ervoor dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

Gemeenten en zorginstanties kunnen inwoners ook ondersteunen bij die zelfredzaamheid. Door voldoende laagdrempelige plekken te creëren waar inwoners aan de bel kunnen trekken en gehoord worden, kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Daarmee voorkomen we dat de problemen erger worden.

“Dankzij de gezamenlijke ambities uit de regiovisie kunnen we in Leudal maatwerk bieden, ondanks dat er in onze eigen gemeente weinig Beschermd Wonen-voorzieningen zijn.”

- Lilian Ramakers, klantregisseur WMO Gemeente Leudal

In gevallen waarin maatschappelijke opvang toch noodzakelijk is, vindt dit zoveel mogelijk plaats in de eigen wijk of buurt. Zo blijft de aansluiting met de samenleving zoveel mogelijk behouden. Daarnaast ligt de focus in de behandelingen zo veel mogelijk op zingeving, herstel en inclusie. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan wat mensen (tijdelijk) niet meer kunnen met de intentie om het op te lossen, maar het is minstens zo belangrijk om uit te gaan van wat er wél nog mogelijk is. Dat biedt perspectief en zelfvertrouwen. Door deel te nemen aan tal van activiteiten in de regio, kunnen kwetsbare inwoners hun plek in de regio (her)vinden, opbouwen of behouden. De inzet van ervaringsdeskundigen kan hier bij helpen, omdat zij zich als geen ander kunnen verplaatsen in de veranderende behoeften van kwetsbare inwoners.

Tot slot speelt ook de omgeving van kwetsbare inwoners een belangrijke rol. Vooroordelen over mentale gezondheid vormen vaak een obstakel voor herstel. Daarom zetten we óók in op betere voorlichting en informatievoorziening voor familieleden, naasten en buurtbewoners. Een open en ondersteunende omgeving maakt het makkelijker voor een kwetsbare inwoner om na een hersteltraject de draad weer op te pakken.

Kortom, wij, de veertien samenwerkende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, geven thuis!

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies.

Google Analytics
Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

Vimeo
Gegevens over de bezoeken van de gebruiker worden verzameld zoals welke pagina’s zijn gelezen.

YouTube
Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie en gebruikersgedrag wordt gebruikt voor advertenties.