pm

Visie & Ambities

De Regiovisie, Uitgelegd

In lijn met de landelijke trend en het zorgbeleid, is de opvang voor mensen met een zorgbehoefte in de afgelopen jaren kleinschaliger georganiseerd. De verschillende vormen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang vinden zoveel mogelijk plaats in de eigen wijk of zelfs in de eigen woning. Die lijn wordt in de komende beleidsperiode (tot en met 2026) verder doorgezet.

Daarbij werken we enerzijds aan het vergroten van het aantal opvangplekken, zodat deze beter past bij de (groeiende) vraag naar maatschappelijke opvang. Anderzijds stimuleren we een nauwere samenwerking tussen de verschillende betrokken instanties, zodat de inwoner eerder gebruik kan maken van zorg en opvang die voor hen passend is en sneller kan worden doorverwezen wanneer de zorgbehoefte verandert. Deze voornemens worden naar de praktijk gebracht aan de hand van zeven ambities.

Pijler 01

Meedoen & Erbij horen

Niet de voorziening of het zorgaanbod staat centraal, maar de kwetsbare inwoner die er op enig moment gebruik van maakt. Voorzieningen moeten goed op elkaar aansluiten, zodat de kwetsbare inwoner de steun en uitdaging vindt om diens zelfredzaamheid te vergroten en aansluiting te behouden bij de samenleving.

Ambitie 01

Meer preventie

Door het vergroten van kennis bij tussenpersonen en een brede beschikbaarheid van preventieactiviteiten kunnen we zoveel mogelijk problemen voorkomen.

Ambitie 02

Meer maatwerk bieden

We creëren ruimte om te doen wat passend is voor de betreffende inwoner.

Ambitie 03

Meer samenwerking

We verbeteren de samenwerking door de verantwoordelijkheid voor de kwetsbare doelgroep gezamenlijk te dragen.

Ambitie 04

Vergroten clientparticipatie en ervaringsdeskundigheid

We maken meer gebruik van de kennis van ervaringsdeskundigen en laten cliënten actief deelnemen in het gehele sociale domein.

Pijler 02

Wonen & Thuis in de wijk

Binnen de diverse beschermde woon- en opvangvormen zorgen we ervoor dat iedereen een dak boven diens hoofd kan hebben. Het doel is dat iedereen zo veel mogelijk diens eigen thuis kan vinden en behouden. De ondersteuning die daarbij nodig is, wordt zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd.

Ambitie 05

Doorzetten transformatie van opvang en beschermd wonen

We zetten in op kleinschalige opvang en zelfstandige wooneenheden. Daarbij houden we rekening met een regionale spreiding van beschermd wonen en opvangplekken.

Ambitie 06

Vergroten passend aanbod woonoplossingen

We creëren een passend aanbod van woonvormen en woonplekken.

Ambitie 07

Meer inzetten op veerkrachtige wijken

We willen de sociale basis op orde hebben, zodat kwetsbare inwoners zo normaal mogelijk meedoen in de wijk. Dat betekent ook dat er draagvlak moet worden gecreëerd onder buurtbewoners.

"Mijn bijdrage aan de 7 ambities bestaat uit het ontwikkelen van beleidsadviezen die duurzame initiatieven in onze gemeente of regio bevorderen."

- Erna Faassen-Arnoldus, Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang, Gemeente Venlo

Aangesloten gemeenten

De Regiovisie 'Meedoen & Wonen 2022-2026' is een gezamenlijk initiatief van 14 samenwerkende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Bezoek hun websites voor meer informatie over initiatieven per gemeente.

Gemeente Bergen

Lees meer

Gemeente Gennep

Lees meer

Gemeente Horst aan de maas

Lees meer

Gemeente Peel en Maas

Lees meer

Gemeente Venlo

Lees meer

Gemeente Venray

Lees meer

Gemeente Maasgouw

Lees meer

Gemeente Leudal

Lees meer

Gemeente Echt-Susteren

Lees meer

Gemeente Nederweert

Lees meer

Gemeente Roerdalen

Lees meer

Gemeente Roermond

Lees meer

Gemeente Weert

Lees meer

Gemeente Beesel

Lees meer

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies.

Google Analytics
Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

Vimeo
Gegevens over de bezoeken van de gebruiker worden verzameld zoals welke pagina’s zijn gelezen.

YouTube
Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie en gebruikersgedrag wordt gebruikt voor advertenties.