pm

Thuis in eigen Regio

In Noord- en Midden-Limburg streven we ernaar dat alle kwetsbare inwoners op passende wijze worden ondersteund, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
Veertien samenwerkende gemeenten in Noord- en Midden Limburg zetten zich daarom samen in voor een regionale aanpak. Op deze website vind je meer informatie over de gezamenlijke regiovisie 'Meedoen & Wonen', de bijbehorende ambities en initiatieven die binnen de kaders van deze visie zijn ontwikkeld.

Meedoen & Wonen in 7 ambities

De regiovisie 'Meedoen & Wonen' is opgebouwd uit twee pijlers: 'Meedoen & Erbij horen' en 'Wonen & Thuis zijn in de wijk'. Deze pijlers bestaan op hun beurt uit zeven concrete ambities. Deze worden verder toegelicht in onderstaande praatplaat.

Alle ambities samen moeten ervoor zorgen dat de inwoner die zich in een kwetsbare periode van diens leven bevindt, diens directe omgeving én de betrokken zorg- of overheidsinstanties beter aan elkaar worden verbonden.

Hierdoor wordt de verleende zorg beter afgestemd op de behoeften van de inwoner en zo veel mogelijk in de eigen omgeving georganiseerd. Uiteindelijk draagt dit bij aan een sneller herstel en een betere aansluiting op de samenleving.

De regiovisie is tot stand gekomen in diverse open gesprekken met de deelnemende gemeenten en organisaties die met de doelgroep in aanraking komen. Deze instanties hebben samen de aandachtspunten bepaald waarmee zij aan de slag gaan in de periode 2022 tot en met 2026.

‘Wij Geven Thuis’ in de praktijk

De regiovisie geeft een goed beeld van onze ambities en prioriteiten. Het is echter ‘slechts’ een vertrekpunt. Het daadwerkelijk realiseren van verandering is de échte uitdaging. Pas als het resultaat merkbaar en meetbaar is, kijken we tevreden terug op alle ontwikkelingen.

Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe onze ambities worden vertaald naar de werkelijkheid. Ook binnen jouw gemeente dragen diverse initiatieven bij aan het behalen van onze doelstellingen. We brengen ze in beeld en laten zien hoe de regiovisie hieraan heeft bijgedragen.

Grijswonen

Pilot Nieuwe Woonvormen Leudal

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies.

Google Analytics
Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

Vimeo
Gegevens over de bezoeken van de gebruiker worden verzameld zoals welke pagina’s zijn gelezen.

YouTube
Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie en gebruikersgedrag wordt gebruikt voor advertenties.