pm

Pitstop Sores en Paperassen

Ondersteuning bij het invullen van je paperassen

Het Zelfregiecentrum in Weert is een ontmoetingscentrum, waar onder andere mensen komen die financiële problemen of schulden hebben. Vanuit de ontmoeting, het contact en de onderlinge steun tussen mensen, horen en zien we deze signalen. Daar waar mogelijk worden deze mensen in contact gebracht met schulddienstverlening, waarbij het Zelfregiecentrum fungeert als een brug.

Voor sommige mensen is deze stap echter te groot. Zij wantrouwen bepaalde instanties, zijn niet in staat om bepaalde afspraken te maken of na te komen of schamen zich. Voor deze mensen is de Pitstop Sores en Paperassen in het leven geroepen. Een ervaringsdeskundige en een sociaal juridisch dienstverlener van Buro Andersom bieden ondersteuning.

Een luisterend oor

De Pitstop fungeert onder andere als een vraagbaak en biedt een luisterend oor. Omdat de medewerkers van het Zelfregiecentrum vaak een persoonlijke band met de bezoekers hebben opgebouwd, ervaren mensen met financiële problemen de veiligheid en ruimte om hun zorgvraag te uiten. Het opgebouwde vertrouwen draagt bij aan de preventie van terugval in problemen.

Daarnaast versterkt de Pitstop het gevoel van zelfregie. Het gevoel dat je een aanstormende crisis tijdig en (voor een groot deel) zelfstandig hebt kunnen afwenden, geeft een enorme boost aan je zelfvertrouwen. Zo'n ervaring draagt bij aan de weerbaarheid en mentale veerkracht van de mensen die van de dienst gebruikmaken.


Bewezen succesvol

Als onderdeel van de jaarlijkse evaluatie verzamelde het Zelfregiecentrum verhalen en ervaringen van bezoekers die gebruikmaakten van de Pitstop. Zo zei Anne (70) over de Pitstop: "De Pitstop zegt niet wat ik moet doen, maar maakt mij helder welke verschillende keuzes ik heb en wat daarvoor nodig is. Soms sturen ze me door, maar dan kijken we samen hoe we de vraag zo duidelijk mogelijk kunnen maken. Ik weet dat ik altijd op het ZRC terecht kan voor ondersteuning en wat gezelligheid, dat geeft mij veel rust en vertrouwen." In 2022 werden ongeveer 60 personen op deze manier succesvol begeleid.

“Ik zet me namens de Gemeente Weert in om onze lokale sociale basis te verstevigen, zodat onze inwoners meer aansluiting vinden bij hun omgeving en hun zelfredzaamheid kunnen vergroten.”

- Merel Ghijsen, Beleidsadviseur Sociaal Domein, Gemeente Weert

Ambitie 4:
Vergroten clientparticipatie en ervaringsdeskundigheid

In het project Pitstop Sores en Paperassen wordt gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander hoe ze zich in de situatie van de bezoekers van het Zelfregiecentrum kunnen verplaatsen en kunnen het best een luisterend oor bieden. Dit valt onder ambitie 4 van de regiovisie 'Meedoen & Wonen'.

Uiteindelijk heeft een laagdrempelig ondersteuningspunt zoals het ZRC óók een belangrijke preventieve functie (ambitie 1). Bezoekers die tijdig de ruimte krijgen en de vrijheid voelen om aan de bel te trekken, kunnen ook eerder op een passende manier worden geholpen, voordat de problemen erger worden.

Bekijk meer praktijkvoorbeelden

Pilot Nieuwe Woonvormen Leudal

Grijswonen

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies.

Google Analytics
Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

Vimeo
Gegevens over de bezoeken van de gebruiker worden verzameld zoals welke pagina’s zijn gelezen.

YouTube
Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie en gebruikersgedrag wordt gebruikt voor advertenties.