pm

Limburg Openhartig

Samen maken we Limburg Openhartig

Waarom voelt het vanzelfsprekend om bij de koffieautomaat wél te praten over je pijnlijke knie of terugkerende hoofdpijn, maar ligt het niet altijd voor de hand om open te zijn over je mentale gezondheid?

Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid vinden het lastig om hun gedachten, gevoelens en emoties openlijk uit te spreken. Ze zijn bang dat ze niet (goed) begrepen of zelfs veroordeeld worden. Daar moet verandering in komen!

Limburg Openhartig is een regionale campagne met als doel het taboe rondom mentale gezondheid te doorbreken door openheid te vergroten. Hiermee draagt de campagne bij aan wederzijds begrip, gelijkwaardig contact en een inclusief Limburg waar iedereen mee mag doen.

De campagne is een initiatief van de 14 samenwerkende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en is onderdeel van de regiovisie 'Meedoen & Wonen 2022-2026'. In deze periode worden er op de website van Limburg Openhartig ervaringsverhalen gedeeld van mede-Limburgers en zorgt een breed uitgezette Social Media-campagne voor zichtbaarheid. Daarnaast is Limburg Openhartig vertegenwoordigd op verschillende kleinschalige activiteiten over mentale gezonheid in de regio.

Ambitie 7:
Meer inzetten op
veerkrachtige wijken

De druk op de (geestelijke) gezondheidszorg neemt al jaren toe. Tegelijkertijd lijkt onze maatschappij steeds individualistischer te worden en dragen (social) media bij aan de instandhouding van stigma's en vooroordelen over psychische kwetsbaarheden. Daarom is het belangrijk om neurodiversiteit te normaliseren, openheid juist te stimuleren en onderling begrip te kweken.

In een gelijkwaardige, openhartige samenwerking is het namelijk makkelijker om steun te vinden bij naasten en kunnen sommige psychische kwetsbaarheden mogelijk worden voorkomen. Daarnaast is er in een openhartige maatschappij makkelijker om passende woningen te vinden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en kijken bewoners in de wijk meer naar elkaar om. Dit valt onder ambitie 7 van de regiovisie 'Meedoen & Wonen'.

Bekijk meer praktijkvoorbeelden

Pilot Nieuwe Woonvormen Leudal

Grijswonen

Pitstop Sores en Paperassen

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies.

Google Analytics
Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

Vimeo
Gegevens over de bezoeken van de gebruiker worden verzameld zoals welke pagina’s zijn gelezen.

YouTube
Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie en gebruikersgedrag wordt gebruikt voor advertenties.